top of page

 

"שני שבילים התפצלו ביער מוצהב,

ואני, בעיניים פקוחות, בחרתי בשביל שהלכו בו פחות, ובכך היה טמון כל ההבדל".

-

(מתוך "הדרך שהותרתי" מאת רוברט פרוסט)

תושבי נתניה היקרים

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט הרשמי שלי אשר יהווה אמצעי ליצירת קשר וקבלת מידע בסיסי על פעילותי הציבורית במועצת העיר. כמי שכהן במשך קדנציה אחת במועצת העיר נתניה ה-13, בין השנים 2003 ל-2008, הצבתי לעצמי כבר אז את התקשורת והקשר עם תושבי נתניה כמטרה המרכזית שלי והראשונה בסדר העדיפויות. קבעתי לעצמי שהמגע והקשר איתכם תושבי נתניה הוא חלק בלתי נפרד מתפקידי כחבר מועצה וכנציג ציבור שנבחר על מנת לייצג אתכם, ולהשמיע את דעתכם בישיבות מועצת העיר.  

 

כשהחלטתי לפני מספר שנים להיכנס לפעילות ציבורית, עשיתי זאת מכיוון שהפוליטיקה היא הזירה המרכזית שבאמצעותה ניתן להשפיע על הקורה סביבנו. שאיפתי הייתה ליטול חלק ולהשפיע על קבלת ההחלטות לוודא כי הן מתקבלות בצורה תקינה לרווחת כולנו. להשלמת התמונה אציין כי בקדנציה הזאת, התמודדתי ומבחרתי  למועצת העיר ברשימת "למען-נתניה", אך יודגש ויובהר כי אתר זה אינו משמש כאתר רישמי של התנועה, אותו נמצא למצוא ברשת הפייסבוק בדף הבא:

 

https://www.facebook.com/adirbenyamini

 

 

עו"ד אדיר בנימיני

חבר מועצת עיריית נתניה

E-mail: 

caravaggio@walla.co.il

 

Social links:

http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=672963

 

israel-traffic-lawyer.co.il

 

סגן ראש העיר

 

חבר סיעת למען-נתניה במועצת העיר

 

תפקידים ציבוריים בעיריית נתניה:

 

יו"ר דירקטוריון תאגיד "מי נתניה"

 

יו"ר ועדת שמות ואתרים

חבר וועדת המשנה לתכנון ולבניה

 

  • s-facebook
  • Pinterest App Icon
  • s-linkedin
ישיבת וועדת שמות 2019 אדיר בנימיני.jpg
20230219_155216.jpg

FAVORITE QUOTE

1) Aut Iulius Caesar aut nihil - Duke Cesare Borgia (1476-1507).


2) No man's life, liberty, or property are safe while the legislature is
in session
- Mark Twain.


3) Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - Corpus Iuris Civilis, Dig. 1.1.10.

 

4) Nil satis nisi optimum

דיני תעבורה ומשפט מנהלי:

.האתר זה נועד לשרת את ההבטים הציבוריים בתפקידי כחבר מועצת עיריית נתניה. מי שמבקש לשכור את שירותיי המקצועיים בתחום המשפט המנהלי (הגשת עתירות מנהליות) ובדיני-התעבורה מוזמן לפנות לאתר המיועד לכך:

עורך דין תעבורה

http://www.xn--5dbgc4c6ai.co.il/

 

משפט ציבורי - חוקתי ומנהלי

http://www.davidov-benyamini.com/

תפקידים עירוניים עיקריים:

 

- חבר מועצת עיריית נתניה

- יו"ר דירקטוריון תאגיד "מי נתניה"

- חבר וועדת המשנה לתכנון ובניה

- יו"ר ועדת השמות לרחובות ואתרים

- חבר וועדת הביקורת העירונית

bottom of page